Historyja biełaruskich muzyčnych instrumentaŭ


Historyja muzyčnych instrumentaŭ Biełarusi. Piać stahodździaŭ kvitnieła starabiełaruskaja cyvilizacyja. Staradaŭnija litviny-biełarusy vałodali bahaciejšaj muzyčnaj kulturaj. Piać staradaŭnich instrumentaŭ, piać charaktaraŭ, piać historyjaŭ. 1. Duda. 2. Lutnia. 3. Kołavaja lira 4. Husli. 5. Surma

Pradaŭžennie, hliadzieć spasyłku   →    Staryja instrumienty Biełarusi: duda, lutnia, kołavaja lira, husli, surma