March 5th, 2007

Псеўда-паэты з псеўда-саюза

З біяграфіі генія: "...Белорус. ..."
З творчасці
"Я - русский. 
Под синим небом белорусским 
Познал я радость и беду.
Я белорус, а значит - русский.
...
Я православный - значит, русский...
...
Я украинец - значит, русский..."

Іншы геній:
Исповедь белоруса.
....Грешу...порой...
Искусы есть искусы...
И все же я -
не худший семьянин.
Ну кто теперь,
браточки-белорусы,
Безгрешен тут?
...
З ягой ж:
Сябру
Дзень у дзень чыноўніцкая доля.
Дзень у дзень пішы, лічы, звані.
...
(Я плакаль)
І так праз увесь зборнік - свядомасць-мікс.

АПдэйт: Па просьбах карыстальнікаў. Першы аўтар Гярашчанка Андрэй Яўгенавіч,  другі - Мазько Андрэй Іванавіч. Функцыянеры сярэдняга звяна. Прадстаўнікі славутага новага Саюзу пісьменнікаў. Настальгіруючыя па былой агульнай Айчыне (цяжка вызначыць - ці па Старажытнай Русі, ці па Расейскай імперыі, ці па СССР акупацыі). Зборнік - вынік фэсту расейскай паэзіі ў Брэсце (!) у 2006 г. Чамусьце шмат каго з іх не пакідае крыўда за рускую культуру, якую прыцясняюць і прыцясняюць у Беларусі... Ведаю з аўтопсіі...
  • Current Mood
    cynical cynical